สี เหลืองทอง

Last updated: Sep 16, 2017  |  273 จำนวนผู้เข้าชม  |  สีจากข้าวที่มีประโยชน์

สี เหลืองทอง

กินข้าวให้เป็นยา ด้วยสีสัน แห่งเมล็ดข้าว

สี เหลืองทอง

สารอาหาร : มีวิตามินโฟเลต สูงสุด

  คุณประโยชน์

- จำเป็นในการซ่อมแซม  DNA  หรือการลอก 

  แบบยีนจากแม่สู่ลูก จึงลดอาการปากแหวง

  เพดานโหว่ ในเด็ก

- ลดความเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็ง

- ลดความเสี่ยงโรคภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง