ข้าวหอมกระดังงา

Last updated: Sep 27, 2017  |  1150 จำนวนผู้เข้าชม  |  รวมสายพันธุ์ข้าวนานาชนิด

ข้าวหอมกระดังงา

ข้าวหอมกระดังงา ของดีจากชายแดนใต้

ชนิดข้าวเจ้า


ประวัติพันธุ์
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแปลงเกษตรกรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2552 นำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง โดยปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line-Selection) ได้สายพันธุ์ PTNC09002-59
ลักษณะเด่น
1. เป็นข้าวเจ้ามีสีและมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา

2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก มากในข้าวกล้อง และมีปริมาณสังกะสีมากในข้าวกล้องงอก 
ผลผลิต
501 กิโลกรัมต่อไร่
แหล่งผลิต
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
การแปรรูป
อาหารว่าง เช่น ข้าวต้มมัด
การนึ่งข้าว
1. นำข้าวกล้องแช่น้ำสะอาด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง

2. หุงโดยตวงข้าว 1 ส่วน และน้ำ 1.5 ส่วน ก็จะได้ข้าวกล้องที่นุ่ม หอม อร่อย


แหล่งที่มาข้อมูล: กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://brpd.ricethailand.go.th