ข้าวเหนียวกัญญา

Last updated: Sep 27, 2017  |  1086 จำนวนผู้เข้าชม  |  รวมสายพันธุ์ข้าวนานาชนิด

ข้าวเหนียวกัญญา

ปรากฏชื่อในตำรายาไทย กล่าวว่า ข้าว เหนียวกัญญามีใบสีดำ เมล็ดสั้นมีสีดำ รสออกมันขม ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต มีคนเคยบอกว่า ข้าว สายพันธุ์นี้หายาก