Feedback

บุคคลเหลานี้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางเราไปรับประทานแล้วอาการป่วยต่างๆก็ดีขึ้นตามลำดับ

น้องนิวเคลียร์ อายุ 5 เดือน จาก ต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขา คุณแม่ผสมกับซีรีแร็คให้รับประทาน น้องแข็งแรงสดใสดีมาก

แม่ใจ  เป็นเบาหวาน  300 ไม่เคยลด กินชงดื่ม 1 สัปดาห์ ลด เหลือ  170 กิน 1 ช้อนชา / วัน

แม่ลิ เป็นชามือ ปวดแผ่นหลัง กิน 1 สัปดาห์ ดีขึ้น  ตรงที่ปวดแผ่นหลัง ก็ไม่ต้องไปนวด ดีขึ้นมาก
ยายยิ้ม อายุ 65 ปี อยู่ ยายยิ้ม จ.ร้อยเอ็ด   มือชา เท้าชา เดินไม่ได้ มา 2 ปี ท้องผูก 4 วัน ไม่ขับถ่าย กินชงดื่ม 3 สัปดาห์ เดินได้ และขับถ่ายเป็นปกติ
ยายดี  อายุ  71  ปี อยู่ขอนแก่นเป็นเบาหวาน หมอห้ามกินผลไม้สุกมา 3 ปี พอกินชงดื่ม เบาหวานกลับมาเป็นปกติสามารถกิน ผลไม้ได้
แม่ ไฮ ชัยนนถี อายุ 74 ปีที่อยู่ ต.วังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่ ดื่มเดือนแรก เบาหวาน 400 ลดเหลือ 290 เดือน 2 เบาหวาน ลดเหลือ 169 เดือน 3 เบาหวาน ลดเหลือ 148
แม่หลอด เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการคือ คันข้างในตัว เหนื่อย กินข้าวไม่ได้  ไม่ขับถ่าย กินได้ 10 วัน ดีขึ้นมากคันน้อยลง ทานข้าวได้ ไม่หนื่อย ขับถ่าย เป็นปกติ